ซื้อครบ 1000 บาท ลด 100 บาท / ซื้อครบ 2000 บาท ลด 220 บาท