Toggle Nav
ไอคอนมือถือ
My Cart
ปิด
  • เมนู
  • ตั้งค่า

Bloss Philosophy

Bloss เราเชื่อว่าความงามที่แท้จริงของหญิงสาวนั้น เกิดจากการดูแลสุขภาพผิวที่ดีจากภายใน และ เปล่งประกายความงามอย่างเป็นธรรมชาติสู่ภายนอก ความสวยงามที่ยั่งยืนนั้นย่อมเกิดจาก การทานอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่เพื่อให้ได้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบถ้วน การออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้ระบบไหลเวียนของเลือดทำงานได้เป็นปกติและยังเป็นการกำจัดของเสียจากเซลล์ในร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้งการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายและผิวพรรณได้ผ่อนคลายจากสภาวะแวดล้อมและความเครียด เพื่อที่ผิวจะได้พร้อมรับคุณประโยชน์จากสารอาหารและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แต่หลายครั้งที่การทานอาหารที่ดี สดใหม่ ปราศจากการปรุงแต่ง ก็ยังทำให้เราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ อีกทั้งความเครียดจากการทำงานหรือแม้ภาระหน้าที่ในแต่ละวันที่ส่งผลให้เรา 
ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ มีเวลาพักผ่อนน้อย ซึ่งล้วนแต่เป็นอุปสรรคในการคงความสวยงามของผิวอย่างเป็นธรรมชาติได้

Bloss จึงได้คิดค้นและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ และคัดสรรสารสกัดจากพืชพรรณนานาชนิด เพื่อให้คุณได้เปล่งประกายความสวยจากภายใน สู่ภายนอกอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืน